Veelgestelde vragen
Wat is een G1000?

Een G1000 is een traject dat in het geval van de G1000Steenwijkerland resulteert in een burgerbesluit. Op 18 november starten we met een G1000Burgertop: een groot evenement waarbij op één dag 500 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan met als centrale vraag ‘Hoe maken wij samen Steenwijkerland energieneutraal’?

Daarna gaan we verder in gesprek met de rest van de gemeente. Op 7 april 2018 nemen we dan samen een Burgerbesluit.

Waarom vindt de G1000 plaats?
Het is belangrijk dat wij als Steenwijkerlanders met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen over hoe we in de toekomst om willen gaan met onze energie. Daarom gaan we met inwoners, professionals en medewerkers van de gemeente in gesprek rondom de vraag ‘Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal’? 
Waarom wordt de G1000 niet alleen met inwoners gehouden?

Om ideeën tot uitvoering te brengen heb je de hele gemeenschap nodig. NIet alleen de burgers. Daarom schuiven naast de gelote inwoners, ook 63 mensen van de overheid, 63 professionals en 63 ´vrije denkers´aan. Ook zit aan elke tafel een tafelsecretaris om de voorstellen vast te leggen. Zo worden we samen eigenaar van het resultaat.

Veelgestelde vragen over het G1000Traject en de burgerraad op 7 april a.s.

Hoe ziet het gehele G1000Traject er uit?

Veelgestelde vragen over het vervolg en de Burgerraad op 7 april a.s.

Wanneer valt het besluit over hoe wij in Steenwijkerland Energieneutraal willen worden?
Het gehele traject loopt van 18 november 2017 t/m 7 april 2018. Op 7 april nemen we samen het burgerbesluit.
Wie kan er mee doen aan de burgerraad op 7 april a.s.?

Op zaterdag 7 april vindt in De Meenthe de Burgerraad van de G1000Steenwijkerland plaats. Was je deelnemer aan de Burgertop op 18 november j.l.? Dan nodigen wij je graag uit om zitting te nemen in deze Burgerraad en de voorstellen te beoordelen.en erover te beslissen. Het is wel nodig dat je je aanmeldt voor de burgerraad. 

Was je er niet bij 18 november? Dan kun je je aanmelden als belangstellende. Je kunt dan het hele programma mee doen. Je beslist alleen niet mee in de slotronde. 

Wat gebeurd er tijdens de burgerraad op 7 april a.s.?

In de Meenthe in Steenwijk presenteren 9 werkplaatsen hun voorstellen. Zij hebben daar sinds 18 november aan gewerkt op basis van de ideeën die de deelnemers aan de burgertop hebben aangedragen. Na de presentaties ‘s ochtends wordt er ’s middags gestemd. Onder leiding van burgemeester Bats kunnen de leden van die Burgerraad, voor of tegen de voorstellen stemmen.

 De voorstellen waar door de helft van de leden van de Burgerraad + 1 voor wordt gestemd, worden aangenomen. Zij vormen samen het Burgerbesluit G1000Steenwijkerland. Dit Burgerbesluit wordt door alle leden van de Burgerraad ondertekend. De burgemeester wordt gevraagd om dit Burgerbesluit voor te leggen aan de nieuwe gemeenteraad met het verzoek om het besluit uit te voeren.

Door deel te nemen aan de Burgerraad van 7 april kun je rechtstreeks mee beslissen over deze ‘opdracht’ aan de nieuwe raad, een prachtige kans om invloed te hebben. 

Wat gebeurd er tijdens de panelgesprekken op 7 april?

Op 7 april worden in de ochtend de voorstellen voor een Energieneutraal Steenwijkerland gepresenteerd aan 3 panels bestaande uit: Burgers, Experts en Politici. Dat gebeurt in een openbare bijeenkomst, waarbij iedereen die dat wil mee kan luisteren. De bedoeling van deze presentaties is dat de toehoorders zich een oordeel kunnen vormen over de voorstellen.

Wij zoeken leden voor het Burgerpanel. Dat gaat bestaan uit vijf á zes leden met een voorzitter. Als panellid krijg je de kans vragen en opmerkingen te formuleren over de voorstellen. Op 29 maart om 17.00u. is er een briefing voor alle panelleden op het stadhuis. Je krijgt daar een map met alle voorstellen. En we sturen die ook nog eens digitaal. Je kunt je dan voorbereiden op de rol van panellid en vragen en opmerkingen formuleren. Je hoeft de voorstellen niet te beoordelen, het is geen examen en je bent ook geen jury! Zie het  als een interviewer. 

Je kunt in het aanmelformulier aangeven dat je ook panellid wilt zijn. 

Gespreksdeelnemers worden op 7 april om 8.30u verwacht voor een kop koffie en de laatste briefing, om 9.30u. begint het programma en om 9.50u. de presentaties. Er zijn 9 presentatierondes. Rond 14.00u. zijn alle presentaties gedaan. Na een korte pauze volgt dan om 14.45u. de Burgerraad, de plenaire bijeenkomst waarin besloten wordt over de voorstellen. Uiteraard zorgen wij voor koffie, broodjes en op z’n tijd wat lekkers!

In de middag gaan we stemmen, maar wat gebeurd er op 7 april in de ochtend?

De stemming over de voorstellen vindt ’s middags plaats. In de ochtend presenteren de werkplaatsen hun voorstel achtereenvolgens aan drie panels: Burgers, Politici en Experts. Je kunt de hele dag bij deze presentaties aanwezig zijn om zo goed voorbereid te kunnen bepalen of je voor of tegen een voorstel zal stemmen. Het programma is ook open voor belangstellenden. 

 Wil je je mening over de voorstellen al eerder geven, dan kun je nu al terecht op het platform. Je vindt daar een uitgebreide presentatie van de voorstellen. Na de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen zullen wij die ook toezenden. Wij verwachten dat op 30 maart te kunnen doen.

Hoe ziet het programma van de Burgerraad op 7 april er uit?

9.00 uur    Inloop – Lounge
9.30 uur    Welkom + Briefing – Lounge
9.45 uur    Panelrondes 1 t/m 6 – Panelzalen
12.20 uur  Lunch – Lounge
13.00 uur  Panelrondes 7 t/m 9 – Panelzalen
14.10 uur  Pauze
14.45 uur  Opening plenaire vergadering – Kleine Zaal/Panelzaal 3 
14:50 uur  Besluiten – Kleine Zaal/Panelzaal 3
16:50 uur  Ondertekenen Burgerbesluit – Kleine Zaal/Panelzaal 3
17:10 uur  Overhandiging Burgerbesluit – Kleine Zaal/Panelzaal 3
17:25 uur  Feestelijke borrel – Lounge
18:00 uur  Einde

G1000Steenwijkerland is een initiatief van G1000.nu en wordt gefaciliteerd door de gemeente Steenwijkerland | © 2017 G1000.nu