Zaterdag 7 april het is zover; de afronding van de G1000Steenwijkerland met een Burgerbesluit! Tijdens de Burgerraad nemen de burgers van Steenwijkerland een besluit over hoe we Steenwijkerland samen energieneutraal maken. Er zo’n 90 aanmeldingen voor de Burgerraad.

Dit Burgerbesluit komt niet uit de lucht vallen. 18 november zijn wij met 275 deelnemers een dag lang bij elkaar geweest om te bepalen in welke richting we oplossingen moeten zoeken. Ongeveer 60 deelnemers heeft zich aangemeld voor het vervolg – het Burgerforum.  Zij zijn in 9-tal werkplaatsen aan de slag gegaan om de resultaten van de Burgertop uit te werken. Dit heeft, na intensief overleg in de werkplaatsen, geleid tot 21 voorstellen voor een besluit.

Deze voorstellen worden op 7 april ‘s middag in de plenaire vergadering in stemming gebracht. Alle inwoners van Steenwijkerland die 18 november aan de Burgertop mee gedaan hebben, hebben vandaag stemrecht. Alle anderen zijn aanwezig als belangstellende toehoorders.

Om je voor te bereiden op de stemming worden de voorstellen ’s ochtends eerst gepresenteerd in korte presentaties aan 3 verschillende panels:

• Een burgerpanel

• Een expertpanel

• Een politicipanel

De panels hebben de voorstellen van tevoren ontvangen. Naar aanleiding van de presentatie gaan zij kort met de werkplaats in gesprek. Iedereen kan deze panelgesprekken bijwonen en zo horen wat de reactie van het panel op de voorstellen is. Het rooster voor de panelgesprekken is bijgevoegd.

Na afronding van alle gesprekken begint de plenaire vergadering in het Vestzaktheater – Panelzaal 3. De wijze waarop deze vergadering plaats vindt is apart beschreven in de Agenda Burgerraad die is bijgevoegd.

Tijdens de dag is voortdurend iemand van de G1000 aanwezig in de Lounge. Je kunt daar voor alle vragen, opmerkingen en eventueel hulp terecht.

In de handout vind je het programma en alle beslispunten:

HandoutG1000SteenwijkerlandBurgerraad